برگزاری کارگاه مهارتهای پیش از ازدواج تحت عنوان : مهارت تشخیص عشق پایدار از ناپایدار در دانشکده دندانپزشکی

در این کارگاه ۹ مهارت تشخیص عشق پایدار از ناپایدار آموزش داده شد و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.