مشاوره حضوری

مشاوره حضوری:

دانشجویان و کارمندان گرامی می توانند از ساعت ۸ تا ۱۴ به دفاتر مشاوره دانشکده ها  و از ساعت ۱۷ تا ۲۱ به دفاتر مشاوره خوابگاه ها ، جهت مشاوره فردی مراجعه نمایند.

جهت مشاهده برنامه زمانی کارشناسان و مشاورین اداره راهنمایی و مشاوره اینجا را کلیک نمایید.