ارتباط با ما

ارتباط با ما :

 

علاقه مندان می توانند از طرق زیر با اداره مشاوره ارتباط برقرار نمایند:

     آدرس: جنب تالار شریعتی ، اداره مشاوره و سلامت روان

      تلفن: ۳۷۹۲۹۰۳۵ و ۳۶۷۰۲۷۷۸

     ایمیل:

counselingcentermui@gmail.com

    سامانه مشاوره تلفنی: ۳۷۷۶۱۵۳۵ ۳۷۷۶۱۸۳۸۰۳۱