جلسه نهایی شورای اجرایی آیین ملی اهدای تندیس "فرشته سلامت" برگزار شد