برگزاری پک های آموزشی کانون دانشجویی راسخون

کانون دانشجویی نماز راسخون با همکاری مرکزقرآن و عترت معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اقدام به برگزاری پک های آموزشی نموده است.

پک آموزشی کانون نماز راسخون(آذر ۹۹)

پک آموزشی کانون نماز راسخون(دی ۹۹)