جلسه شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد

به گزارش مفدا اصفهان در این جلسه دکتر طاهره چنگیز با اشاره به فعالیت تشکل ها ، کانون ها و نهادهای دانشجویی در سطح دانشگاه عنوان کرد توزیع فضای فیزیکی در دانشکده ها باید بر اساس عدالت و شاخص های استاندارد صورت پذیرد، چرا که احساس عدالت در دانشجویان اولین شرط آرامش است. وی اجرای اقتصاد مقاومتی را در همه زمینه ها خواستار شد و گفت اقتصاد مقاومتی چیزی به جز یهره وری مفید و هوشمندانه از امکانات موجود نیست.

دکتر چنگیز با اشاره به لزوم برنامه ریزی برای فضا و کلاس های دانشگاه در زمان خالی بودن، توزیع عادلانه این فضاها را بر اساس تعداد اعضای هر تشکل و میزان فعالیت های آنها خواستار شد.

در ابتدای جلسه روسای دانشکده های دانشگاه به ارائه گزارش از نحوه توزیع فضاهای دانشکده بین تشکل ها پرداخته و در ادامه دبیران تشکل ها نقطه نظرات خود را در این خصوص بیان کردند.