مراسم بزرگداشت چهارسالگی نشریه دانشجویی دوپامین برگزار شد

به گزارش مفدا اصفهان  این مراسم که با حضور رضا تاجمیر ریاحی مشاور اجرایی معاونت دانشجویی فرهنگی، سلطانی کارشناس نشریات معاونت دانشجویی فرهنگی و برخی از اساتید دانشکده  در تالار اندیشه دانشکده پرستاری برگزار شد، حقوق نشریات ، تاریخچه و مشکلات عمومی نشریات دانشجویی مطرح شد.

در ادامه مراسم با اهدای جوایز یادبودی از مدیرمسئول و دبیران نشریه دوپامین تقدیر  شد.