جلسه شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد

به گزارش مفدا اصفهان در این جلسه که علاوه بر رئیس دانشگاه، معاون دانشجویی فرهنگی و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و سایر اعضا حضور داشتند، چگونگی اعطای مجوز و نظارت بر جشن های دانشجویی در سطح دانشگاه، بازنگری در نحوه ارائه خدمات سلامت به دانشجویان و رصد  مطالب منتشر شده در فضای مجازی  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.