اهداف مرکز بهداشت

مرکز بهداشتی درمانی دانشجویان با هدف ارتقاء سطح سلامت جسمی و بهداشتی دانشجویان ورضایتمندی ارباب رجوع  به دانشجویان و مراجعین سرویس دهی می نماید.

خدماتی که در مرکز بهداشت انجام می شود به شرح زیر می باشد:

پزشک عمومی     (  معاینه بیماران)

دندانپزشکی         ( معاینه . ترمیم .عصب کشی دندان)

 داروخانه           ( دارو  و لوازم بهداشتی )

پرستاری             ( تزریقات وپانسمان . وصل سرم . و۰۰۰)

واکسیناسیون       (هپاتیت B    و توام)

 بهداشت محیط    ( نظارت بر مراکز تهیه وتوریع مواد غذایی . سلفها . تریاها و...)

آمبولانس            اعزام بیماران به بیمارستان در صورت لزوم  و پوشش مسابقات ورزشی . المپیادها و۰۰۰۰

تشکیل شناسنامه سلامت دانشجو برای کلیه دانشجویان ورودی بصورت مستمر که شامل مراحل زیر می باشد :

۱ –  ورود دانشجو به سامانه  شناسنامه سلامت و پاسخگویی به سوالات آن

۲ –مراجعه به مراقب سلامت و ثبت اطلاعات دانشجو در سامانه سیب

۳ –مراجعه به پزشک و انجام معاینات لازم و ثبت اطلاعات در سامانه سیب