نتایج مسابقات بخش آوایی جشنواره قرآن و عترت اعلام شد.

به گزارش مفدا اصفهان بعد از برگزاری آزمون حضوری بخش آوایی مرحله دانشگاهی بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت در تاریخ نهم اردیبهشت، دبیرخانه جشنواره اسامی شرکت کنندگانی که رتبه اول را کسب کرده را منتشر کرد. بر اساس آیین نامه اسامی این افراد جهت شرکت در مرحله کشوری بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت به دبیرخانه مرکزی ارسال خواهد شد. اسامی افراد دارنده رتبه اول را در لینک زیر بخوانید:

نتایج مسابقات بخش آوایی جشنواره قرآن و عترت