چگونگی اخذ گواهی سلامت جهت حضور در خوابگاه ها و دانشکده ها

با توجه به بازگشایی دانشگاهها در تاریخ شنبه هفدهم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و نه،

لازم است دانشجویان گرامی ضمن مراجعه به سامانه salamat.gov.ir اقدام به خود ارزیابی نمایند و

پس از انجام خود ارزیابی پرینت آن  را گرفته و پس از امضا ،جهت حضور در خوابگاه به مسئول خوابگاه و

جهت حضور در کلاس ها به آموزش دانشکده  تحویل دهند .

لازم به ذکر است در صورت عدم وجود پرینت خود اظهاری در زمان مراجعه به خوابگاه و یا مشکوک بودن به بیماری،

نامبردگان در اتاق های قرنطینه و ایزوله که محل استقرار اینگونه افراد می باشد مستقر خواهند شد.