ویژه نامه "۱۳ آبان" منتشر شد

به گزارش مفدا اصفهان در این ویژه نامه مطالبی در مورد علت و چگونگی تسخیر لانه جاسوسی و روند ادامه آن منتشر شده است.

ویژه نامه ۱۳ آبان را در این لینک بخوانید