ویژه نامه سنگر دانش منتشر شد

به گزارش مفدا اصفهان در این ویژه نامه مطالب خواندنی در مورد شهدای دانشگاه، آداب و رسوم عاشورایی یکی از روستاهای اطراف اصفهان و نکاتی در مورد دفاع مقدس به چشم می خورد.  ویژه نامه سنگر دانش را در این لینک بخوانید