ورزش صبحگاهی به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد

به گزارش مفدا اصفهان با صدا در آمدن زنگ سلامت با شعار ورزش، شادابی، آرامش،  ورزش صبحگاهی با حضور کارشناسان تربیت بدنی  و بیش  از ۴٠ نفر از  دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مناسبت گرامیداشت هفته ملی سلامت بانوان در اسلن شهید موحدی برگزار شد