خدمات ورزشی

پیامهای ورزشی ` کلاس پیلاتس مخصوص خواهران

برنامه استخر ۹ دی

متعاقبا اعلام می گردد.

برنامه کلاس های ورزشی ایروبیک و بدنسازی بانوان در خوابگاه

اماکن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و امکانات موجود آن

چطور در ایام قرنطینه خانگی آمادگی جسمانی خود را حفظ کنیم؟!