وحید ورمزیار به عنوان عضو هیأت نظارت شوراهای صنفی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزیده شد

به گزارش مفدا اصفهان دومین نشست دبیران شوراهای صنفی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور در روز سوم و انتهایی خود با انتخابات هیأت نظارت و شورای مرکزی شوراهای صنفی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی همراه بود.

بر اساس شمارش آراء، هفت عضو شورای مرکزی شوراهای صنفی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و دو عضو هیأت نظارت به شرح زیر اعلام شدند.

هفت عضو شورای مرکزی شوراهای صنفی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور؛

علی تیموری؛ دبیر شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با ۲۹ رای، ودود نوروزی؛ دبیر شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با ۲۸ رای، آرمین سعیدی سوق؛ دبیر شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ۲۶ رای، ایزد محمد خواجه؛ دبیر شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۲۵ رای، ابوذر ارجمند؛ دبیر شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با ۲۴ رای، سهیلا جان‌فزا؛ دبیر شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ۲۲ رای و عمار حسین زهی؛ دبیر شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با ۲۰ رای.

همچنین فرشاد برگ‌ریزانه از دانشکده علوم پزشکی لارستان با ۱۶ رای و آرمین مسموع از دانشگاه علوم پزشکی اهواز با ۱۵ رای به عنوان اعضای علی‌البدل شورای مرکزی شوراهای صنفی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی انتخاب شدند.

دو عضو هیأت نظارت شوراهای صنفی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور؛

"وحید ورمزیار"؛ دبیر شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ۱۹ رای و علیرضا محمد حسینی؛ دبیر شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی ایران با ۱۴ رای.