نشست هم اندیشی کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان با معاون دانشجویی فرهنگی برگزارشد.

"دکتر سید محسن حسینی" معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه نیز با ابراز خرسندی از حضور در میان کارشناسان اداره مشاوره و تقدیر از تلاش های دلسوزانه این مشاوران، بر لزوم حضور پررنگ تر مشاوران در خوابگاهای دانشجویی تاکید کرد. دکتر حسینی خواستار توجه ویژه به بحث افت تحصیلی دانشجویان در جهت پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی و فردی شد.

در پایان مشاوران اداره به بیان نقطه نظرات خود در مورد مسائل این اداره پرداختند.