نشست هم اندیشی منتخبین جشنواره های سیمرغ و قرآن و عترت برگزار شد

به گزارش مفدا اصفهان ابتدا تعدادی از برگزیدگان جشنواره های قرآن و عترت و سیمرغ به بیان نقطه نظرات و نقدهای خود در مورد عملکرد معاونت پرداختند. عدم حمایت کافی مادی و معنوی از شرکت کنندگان، عدم تامین امکانات مناسب برای گروه تئاتر، اطلاع رسانی ناکافی در مورد شرایط و رشته های جشنواره ها، اعزام نامناسب بعضی گروه ها، پاداش های ضعیف به نسبت سایر دانشگاه ها و عدم همکاری بین کانون های داخل دانشگاه بخشی از موارد مطرح شده توسط دانشجویان در این جلسه بود.

پس از اظهار نظر منتخبین، "دکتر سیدمحسن حسینی" معاون فرهنگی دانشجویی گفت: ارزش جشنواره ها و کار های هنری در تعامل ، کار گروهی، یادگیری مهارت ها و مسئولیت پذیری است. هدف ، کار دانشجویی و ارتقاء جایگاه کار دانشجویی است تا با جلوگیری از حرفه‌ای شدن مفرط از ایجاد رقابت ناسالم نیز جلو گیری شود. این مسئولیت پذیری باید دوطرفه باشد. وی افزود وظیفه ما حمایت از نخبگان دانشگاهی است ولی اگر انگیزه را با جایزه گره بزنیم با روح هنر متفاوت و در تضاد است. معاون دانشجویی فرهنگی  از دانشجویان خواسته ضمن برگزاری جلسات مشترک راهکار هایی برای بهبود برگزاری جشنواره ها ا ارائه دهند. حسینی در باره ی حمایت های دانشگاه نیز گفتند: دانشگاه نیز در حد توان برای فراهم کردن امکانات و سایر الزامات تلاش می کند اما آن چه از برگزاری جشنواره‌ها مهم تر این است آموزش و فرهنگ تعامل است.