نشست آموزشی و انتخابات خانه نشریات منطقه مرکزی برگزار شد.

 

به گزارش مفدا، «انتخابات خانه نشریات دانشجویی وزارت بهداشت» در منطقه مرکزی، روز جمعه هفتم آذرماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد و از بین ۱۷ مدیر مسؤول نشریات دانشجویی که مجاز به شرکت در انتخابات خانه نشریات دانشجویی در دانشگاه‌های و دانشکده‌های علوم پزشکی منطقه تهران بودند، پنج مدیر مسؤول کاندیدای این انتخابات شده و دیگر مدیران مسؤول نشریات دانشجویی این منطقه به آن‌ها رأی دادند.

پس از شمارش آرا، «امین ملاگلی از دانشگاه علوم پزشکی کاشان » با ۳۹ رای، «کامیاب کریم‌پور از علوم پزشکی اصفهان » با ۳۷ رای و «علی کریم‌راد از علوم پزشکی یزد » با ۳۳ رای و با کسب بیشترین آرای مأخوذه، به عنوان نمایندگان مدیران مسؤول نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی منطقه تهران در خانه نشریات دانشجویی وزارت بهداشت، انتخاب شدند.