رفتن به محتوای اصلی
x

مرکز راهنمایی و مشاوره دانشگاه

معرفی اداره:

از آنجایی که دانشجویان در کشور ما از منزلت و احترام ویژه اي برخوردار هستند، کوشش بـراي تـامین
سلامت همه جانبه آنان، درواقع در جهت سلامت و بهبود جامعه امروز و فردا به حساب می آید .
دانشجویان دانشگاهها به لحاظ حساسیت دوران رشد و تحول خود و شرایطی که باعث بحران در زنـدگی
می شود، به ویژه در سالهاي ورود به دانشگاه فشارها و ناراحتی هاي بیشتري را تجربه می کنند کـه ایـن
مسئله لزوم خدمات مراکز راهنمایی و مشاوره را در دانشکده ها و خوابگاهها تبیین می کند .
اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فعالیت خود را از سال ۷۴شروع نمود و به تدریج با رویکرد جدید رشد و سلامت نگر در ارائه خدمات مشـاوره بـه دانشـجویان ، اسـاتید و کارمنـدان در فعالیتهاي خود ارتقاء داشته است به نحوي که ۷بار در بین مراکز مشاوره دانشـگاه هـاي علـوم پزشـکی کشور حایز رتبه اول گردیده و آمار مراجعان دانشجو براي مشاوره فردي و گروهی به طور پیوسته در حال افزایش بوده است .

این اداره داراي یک دفتر مرکزي و شعبات متعددي در سطح دانشگاه می باشد. از جمله :

 

دفاتر خوابگاه ها

دفاتر دانشکده ها

دفتر مشاوره خوابگاه دکتر کرمانی و میلاد

دفتر مشاوره دانشکده پزشکی

دفتر مشاوره خوابگاه شهید میرباقري

دفتر مشاوره دانشکده داروسازي

دفتر مشاوره خوابگاه کوثر

دفتر مشاوره دانشکده بهداشت و تغذیه

دفتر مشاوره خوابگاه جی

دفتر مشاوره دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

دفتر مشاوره خوابگاه شهید ردانی و خرازي

دفتر مشاوره دانشکده توان بخشی

دفتر مشاوره پیشرفت تحصیلی

دفتر مشاوره دانشکده دندانپزشکی

 

دفتر مشاوره دانشکده پرستاري و مامایی

آدرس دفتر دانشکده بهداشت و تغذیه: دانشکده بهداشت، طبقه همکف، روبروی درب نگهبانی . تلفن : ۳۷۹۲۳۲۲۵

آدرس دفتر دانشکده پرستاری: دانشکده پرستاری، طبقه اول، اتاق ۱۴۴ تلفن: ۳۷۹۲۷۵۶۲

آدرس دفتر دانشکده دندانپزشکی: دانشکده دندانپزشکی، طبقه همکف، انتهای راهرو، جنب درب شیشه ای، اتاق ۱۵۰. تلفن: ۳۷۹۲۵۵۶۶

آدرس دفتر دانشکده داروسازی: دانشکده داروسازی، طبقه زیرین دانشکده داروسازی جنب تالار آیینه(تالار دکتر یقینی) تلفن: ۳۷۹۲۷۰۱۹

آدرس دفتر دانشکده مدیریت: دانشکده مدیریت، طبقه اول، اتاق شماره ۲۲۵ . تلفن: ۳۷۹۲۵۱۲۹

 

اهداف اداره مشاوره و سلامت روان:

به طور کلی هدف خدمات راهنمایی و مشاوره به دانشجویان کمک به آنان در راستاي داشتن یک زنـدگی
با نشاط، سالم، و با انرژي با هدف رو به پیشرفت است بطوریکه بتواند پلکان ترقی را یکی پس از دیگري
پشت سر گذارد. کمک به این موجود مقدس در حال رشد کمک به توسعه جامعه است.
هدف دیگر این خدمات این است که به دانشجویان کمک کند از قرار گرفتن در مسـیرهایی کـه موجـب
تباهی توانمندیها، استعدادها و شخصیت او می شود جلوگیري نماید. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی از
سرمایه هاي معنوي و اجتماعی جامعه محسوب می شوند، آنان گرانبهاترین و کمیاب ترین سـرمایه هـاي
اجتماعی هستند که آسیب رسیدن به هر یک موجب تباهی بزرگی براي اکنون وآینده جامعه خواهـد بـود.
لذا براي مرکز مشاوره دانشجویان بسیار مهم است که هیچ دانشجویی در زنـدگی تحصـیلی، خـانوادگی،
فردي، اجتماعی و معنوي خود دچار چالشهاي خطرناك نشود و چنانچه در این راسـتا گرفتـار مشـکلاتی
گردید دست حمایت خود را مشتاقانه به سوي او دراز خواهد کرد تا وي را در راستاي رسیدن به مرحلـه
کمال انسانی که شایسته هستی او است یاري نماید.

به طور کلی اهداف این اداره عبارتند از :

 1. رشد سلامت روحی و روانی دانشجویان
 2. رشد و شکوفایی استعداد دانشجویان
 3. پیشگیري از مسائل و مشکلات عاطفی- رفتاري
 4. ارتقاء سطح کیفی و کمی بهداشت روانی دانشجویان
 5. افزایش رضایتمندي دانشجویان و پرسنل دانشگاه از فعالیتهاي مرکز راهنمایی و مشاوره
 6. کاهش مشکلات رفتاري دانشجویان مثل افسردگی ، اضطراب و ...
 7. افزایش زمینه استفاده دانشجویان و کارکنان از خدمات مختلف مرکز مشاوره
 8. پیشگیري از افت تحصیلی و کمک به ارتقاء وضعیت دانشجویان در معرض خطر افت تحصیلی

 

 آقای فرهاد صبوری

دانش آموخته دکترای تخصصی مشاوره

سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان

تلفن:۳۷۹۲۴۵۸۵

 

کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان

نام و نام خانوادگی

سمت

عکس

سودابه شریفیان

کارشناس مرکز

سارا حجاری روانشناس بالینی

نگین خرم دل

کارشناس و مشاور تحصیلی

زهرا طغیانی

مشاور دانشکده و خوابگاه


سمیه طیاری

کارشناس مرکز و دانشکده بهداشت

پروین عابدی

 

کارشناس دانشکده های پرستاری و دندانپزشکی

 

مرتضی علی بیک

مشاور تحصیلی


فرزانه قاسمی

روانشناس بالینی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

زهره یاری

روانشناس بالینی خانواده دانشکده مدیریت

الهام ببینده

روانشناس سلامت دانشکده و خوابگاه

 

مرکز راهنمایی و مشاوره دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از آمیزه های اسلامی، یافته های علوم رفتاری و رویکرد بومی خدمات مبتنی بر رشد نگر، سلامت نگر و پیشگیرانه را ارائه می دهد به این دید که دانشجویان سر زنده، فعال، خلاق، موفق، شاداب، امیدوار و سازنده را شاهد باشیم.

 

اهم خدمات مرکز راهنمایی و مشاوره دانشجویان:

 

1- مشاوره فردی در زمینه های مختلف تحصیلی، ازدواج، سبک زندگی، حل مسئله و ...

2- مشاوره گروهی به منظور رشد ابعاد مثبت شخصیتی

3-راهنمایی و آموزشهای گروهی در زمینه های مختلف

4- آموزش مهارتهای زندگی به دانشجویان

5- غربالگری دانشجویان در معرض خطر، مشکلات رفتاری و کمک به آنان به منظور پیشگیری

6- حمایت و رشد سازگاری دانشجویان جدیدالورود

7- مشاوره و هدایت تحصیلی دانشجویان دارای افت تحصیلی

8- آماده سازی دانشجویان برای ازدواج موفق

9- هماهنگی رابطه خانواده با دانشجو

10-حمایت مشاوره ای از دانشجویان مرتبط با شورای انظباطی

11- نشستهای اتاق به اتاق در خوابگاههای دانشجویی تسهیل روابط صمیمانه در اتاقها

12- آموزش بهداشت روانی به کارکنان

13- برگزاری کارگاههای آموزشی برای مشاوران

14- ارائه خدمات راهنمایی تحصیلی به فرزندان کارکنان

15- توسعه رویکرد خدمات بهداشت روانی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

16- توزیع کتاب ،نوار ، جزوهای آموزشی در زمینه بهداشت روانی .

مشاوره حضوری:

دانشجویان و کارمندان گرامی می توانند از ساعت ۸ تا ۱۴ به دفاتر مشاوره دانشکده ها  و از ساعت ۱۷ تا ۲۱ به دفاتر مشاوره خوابگاه ها ، جهت مشاوره فردی مراجعه نمایند.

جهت مشاهده برنامه زمانی کارشناسان و مشاورین اداره راهنمایی و مشاوره اینجا را کلیک نمایید.

خدمات مشاوره تلفنی:

مرکز راهنمایی و مشاوره دانشگاه بمنظور رفاه حال شما «دانشجویان، اعضاء هیئت علمی و کارکنان»  اقدام به راه اندازی سامانه مشاوره بصورت گویا (از طریق تلفن) نموده است. این خدمات در خصوص موضوعات مختلف ازدواج، ارتباط، تحصیلی، روحی روانی بحرانهای فردی، خانوادگی، رفتاری و .... می باشد.

هدف از راه اندازی:

هدف از راه اندازی این سامانه آن است که شما و خانواده هایتان بتوانید در شرایط زیر به آسانی از خدمات مشاوره استفاده نمائید.

 1. زمانی که مایل نیستید بصورت حضوری سوال خود را با مشاورین مطرح نمائید.
 2.   زمانهایی که خدمات مشاوره حضوری ارائه نمی گردد مانند «روزهای تعطیل»
 3.   زمانهایی که در دانشگاه نیستید.
 4.   زمانهایی که یک مشکل آنی برای شما بوجود آمده و دسترسی به مشاور برای شما مقدور نیست.

-ارائه نظرات و پیشنهادات

شما می توانید از طریق تلفن با شماره تلفنهای ۳۷۷۶۱۸۳۸۳- ۳۷۷۶۱۵۳۵۳-۰۳۱ تماس گرفته و از خدمات این سامانه بهرمند گردید. 

بخشهای مختلف این سامانه  :

 1. خدمات مشاوره و توصیه های روانشناسی:

شما پس از اتصال به سامانه با فشار دادن    کلید    Œ می توانید از خدمات ذیل بهرمند شوید.

 

الف) برنامه مشاورین :

در این قسمت شما می توانید از برنامه هفتگی مشاورینی که خدمات « مشاوره تلفنی» ارائه میدهند آگاه شوید.

 

ب) توصیه های روانشناسی:

در این قسمت توصیه هایی در خصوص برخی مسائل و مشکلات روزمره ارائه می گردد، این

توصیه ها در خصوص موضوعات زیر میباشد.

 1. اضطراب امتحان، افسردگی، وسواس، شیوه های تمرکز حواس، بهداشت خواب
 1. ارتباط مستقیم با مشاور:

شما پس از اتصال به سامانه با فشار دادن کلید می توانید با مشاور بصورت تلفنی صحبت کنید.

لازم به ذکراست که این بخش روزها و زمانهای خاصی فعال  می باشدو هر هفته برنامه مشاورین و زمانهای فعال بودن این سامانه در قسمت خدمات مشاوره- برنامه مشاورین اعلام می گردد.

«در صورتیکه در آن لحظه امکان برقراری ارتباط وجود نداشته باشد سیستم بصورت اتوماتیک پس از چندلحظه شما را به صندوق صوتی متصل     می نماید»

 1. صندوق صوتی:«سئوال»

در صورتیکه سئوال یا پرسشی در زمینه های فوق دارید و مایل نیستند آنرا بصورت حضوری یا تلفنی مطرح نمائید میتوانید پس از برقراری ارتباط با سامانه کلید Ž را شماره گیری نمائید و پس از آن سئوال خود را بصورت صوتی مطرح نمود، و در پایان کلید Þ را فشار دهید .

سامانه بطور اتوماتیک کدی چهار رقمی را جهت پاسخ به شما ارائه میدهد آنرا را یادداشت نمائید.

۴-دریافت پاسخ از صندوق صوتی:

شما پس از دو روز میتوانید مجدداً به این سامانه مراجعه کرده و جهت شنیدن پاسخ مشاورین کلید  را شماره گیری نموده و سپس کد سئوال خود را وارد نمائید و پاسخ مشاورین را در خصوص سئوال خود بصورت صوتی دریافت نمائید.

۵-انتقادات و پیشنهادات:

در صورتیکه از هر یک از خدمات ارائه شده در اداره راهنمایی و مشاوره دانشگاه انتقاد یا پیشنهادی دارید میتوانید با فشار دادن کلید نظرات و انتقادات خود را بصورت صوتی مطرح نمایید و برای ثبت آن کلید Þ را فشار دهید.

 1. پیام کوتاه:

این سامانه قادر است بصورت گروهی پیامهای بهداشت روانی و یا اطلاعیه هایی که در خصوص کلاسها و خدمات اداره راهنمایی و مشاوره را بصورت گروهی ارسال نماید.

همچنین شما میتواند سوالات و نظرات خود را از طریق  پیامک  جهت اداره مشاوره ارسال نمایید.

شماره پیامک: ۰۹۳۵۲۷۴۶۹۶۷

 

تهیه کننده: فرهاد صبوری

دانشجویان و همکاران گرامی می توانند سئوالات خود را از طریق ایمیل counselingcentermui@gmail.com بصورت کلمه رمز با مشاور درمیان گذاشته و از طریق همین سایت پاسخ را دریافت نمایند.

نام مشاور: خانم طغیانی (کارشناس ارشد روانشناسی بالینی)

 

 

سوال: من خواستگاری دارم که شرایط خوبی داره و خانواده اصرار دارند که حداقل یک جلسه خواستگاری برگزار بشه. اما از طرفی یکی از پسرهای همکلاسی هم به من توجه خاصی داره و یکی دو بار ابراز علاقه کرده. خواستگارم را ندیدم و حسی بهش ندارم. ولی نسبت به این همکلاسی با اینکه قبلا اصلا حس خاصی نداشتم و شاید حتی از ظاهر و رفتارش خوشم نمی اومد، بعد از این ابراز علاقه، یک هیجان و احساس خاصی دارم و واقعا سردر گم هستم. خیلی بلاتکلیفم سوال من اینه که ازدواج سنتی باشه بهتره یا به شیوه مدرن ودوستی ؟

جواب: باسلام . دخترم  این تعارض بزرگ شاید برای خیلی از دختر، پسرهای هم سن شما پیش آمده و شاید عدم شناخت در این زمینه باعث از دادن برخی موقعیت های خوب در ازدواج  و یا آسیب دیدن از برخی شرایط پیش آمده ، باشد.

اینکه ما ازدواج رابه دونوع سنتی وغیرسنتی تقسیم کنیم و ازدواج عاشقانه وخوشبختی راکنار ازدواج غیرسنتی قراردهیم، کارغیرمنصفانه ایست. چون سنت وعرف ما هیچوقت براین عقیده نبوده است که جوانان بدون شناخت وآشنایی با یکدیگر ازدواج کنند.  این دسته بندی مفاهیمی مثل عشق، دوست داشتن وخوشبختی را در ردیف ازدواج غیرسنتی قرارمیدهند، درحالی که درپسِ واژه ازدواج سنتی وخانوادگی، زور واجبار و بی محبتی وسردی عاطفی به ذهن افراد خطورمی کند. ولی هیچ سند وآماری برای صحت این نوع تقسیم بندی وجود نداره. شاید خانواده ها در قدیم محدودیتهای سختی بر سرراه ارتباط و شناخت فرزندان خود میگذاشتند ولی در حال حاضر این سیستم تغییر کرده و این فرصت را در اختیار شما قرار خواهند داد تا با شناخت کافی انتخاب و ازدواج کنید.

این تعارض به این دلیل هست که ما برداشت غیر واقعی یا ناقصی ازفرآیند ازدواج سنتی داریم." اگر منظورتون از ازدواج سنتی اینه که شما بدون دیدن و بدون صحبت و شناخت مجبور باشی به عقد کسی در بیای و حق انتخاب خودت رابه والدین واگذارکنی" بله این شیوه درستی نیست و احتمال شکست در آن زیاده. 

توصیه ی ما این هست که سنتی اما  مدرن ازدواج کنید. (سنتی یعنی تحت نظارت وهمراهی با خانواده، مدرن و امروزی یعنی با شناخت کافی) .

نوع آشنایی چندان مهم نیست. اینکه خانمی شما را برای پسرش خواستگاری کرده یا  یک همکلاسی یا همکار از شما خواستگاری کرده، تعیین کننده احتمال خوشبختی یا بدبختی نیست.

درست اینه که در هر دو حالت اگر فرد معیارهای اولیه را داشت و مورد تایید بود،  ارتباط و شناخت از همان ابتدا خانوادگی شده تا بخشی از شناخت که همان اطمینان از واقعی بودن و ثبات خواستگار است (نه فقط یک ابراز علاقه بدون تعهد) ایجاد شده و پس از آن، دو نفر با اطلاع و نظارت خانواده به شناخت برسند.

فراموش نکنیم که آشنایی با خانواده طرف مقابل  و مشاهده تعاملات  فرد در جو خانوادگی ، بخش مهمی از شناخت قبل از ازدواج می باشد. به این نکته توجه کنیم که  برای دو دانشجوی همکلاسی مجاورت و حضور در یک فضای مشترک به اسم دانشگاه  و ارتباط با همکلاسی ها ، اساتید وداشتن فعالیتهای مشترک ایجاد هویتی یکسان و نزدیک به هم می کنه که همان هویت دانشجویی است وفقط محدود به همین دوران است.  

وقتی هر دختر و پسری در بین خانواده و فرهنگ خودش قرار میگیرد این هویت موقت دانشجویی جای خودش را به هویت اصیل و واقعی داده و ممکنه  نسبت به هم احساس غریبگی و ناآشنایی پیدا کنند.

مشارکت خانواده ها در فرایند شناخت،  تعهد طرفین رابه رابطه و تفکر منطقی و مسئولانه بیشتر کرده و احتمال سوء استفاده احساسی، عاطفی و جنسی را کمتر می کند .

اینکه فکرکنیم فقط عشق قبل از ازدواج به تنهایی می تواند برای ما یک زندگی گرم وعاشقانه رافراهم کند، یک تفکر غیرمعقولانه است. اگرتعداد دوستی هایی که به قصد ازدواج شروع  می شود را در نظر بگیریم به نظرشما چند درصد آنها نهایتا وارد فرایند خواستگاری و ازدواج میشود؟ به نظرمن شایدکمتراز ۱۵ درصدکه دربین ۸۵ درصد باقیمانده یعنی رابطه هایی که حتی به خواستگاری همن رسیده پدیده شکست عاطفی و افسردگی وسوءاستفاده به شدت موج میزند. برخی ازآن ۱۵درصد هم گاه با مواجه شدن با واقعیات وتفاوتهایی که درخانواده ها وجود دارد عقب نشینی می کنند و یا آنقدر برای جلب رضایت خانواده ها انرژی صرف می کنند که بعد از ازدواج خالی از انرژی وذوق وشوق می شوند .

شاید خانواده ها در قدیم محدودیتهای سختی بر سرراه ارتباط و شناخت فرزندان خود میگذاشتند ولی در حال حاضر این سیستم تغییر کرده و این فرصت را در اختیار شما قرار خواهند داد تا با شناخت کافی انتخاب و ازدواج کنید. ارتباطی که جدای از نوع و شیوه آشنایی، بلافاصله در مسیر صحیح خانواده و شناخت و تصمیم گیری قرار گیرد،  احتمالات منفی را به حداقل می رساند.

خانواده ها باید این فرصت را به فرزندان خود داده و به انتخاب فرزندشان احترام بگذارند و فرصت و همراهی لازم را برای شناخت  در اختیارشان بگذارند. متقابلا فرزندان هم باید در انتخاب خود خانواده ها را در نظر گرفته  و از تجربیاتشان استفاده کنند . حتی  اگر رفتار یا اصرار یا مخالفت غیر منطقی از جانب خانواده وجود دارد باید تلاش کنند تا با صحبت یا کمک گرفتن از مشاور یا بزرگترهای فامیل، زمینه را برای کسب رضایت فراهم کنند.

 

 

 سوال : چرا عشق تو روابط کسایی که با هم را بطه دوستی دارند، بیشتر از کسانی است که سنتی ازدواج می کنند؟

این جمله یک برداشت ناقص و نوعی توجه گزینشی است.

 •  آیا همه افرادی که با دوستی و رابطه قبلی با هم ازدواج کرده اند، خوشبختند و مشاجره و طلاق بین آنها نیست؟! قطعا  در بسیاری از این نوع ازدواجها مشاجره و طلاق هم هست.
 • و آیا در ازدواج  همه کسانی که آشنایی سنتی داشتند ولی با شناخت خوب ازدواج کرده اند، عشق و علاقه وجود ندارد؟! قطعا  در بسیاری از این نوع ازدواجها  هم عشق وجود دارد.

در هر دو نوع ازدواج رابطه عاشقانه هست و آدمهایی که در یک رابطه عاشقانه هستند، معمولا به شدت از رابطه خود محافظت می کنند. و به روح ، روان ، علایق وسلیقه های طرف مقابلشان توجه می کنند. هرکاری می کنند تا معشوق خود را از دست ندهند. این موضوع باعث می شود تا رابطه را به بهترین صورت حفظ کنند و ازهرکاری که موجب رنجش وآزار طرف مقابل میشود پرهیز نمایند. راحت گذشت می کنند و فداکاری برای آنها سخت نیست. اما وقتی  این عشق قبل از شناخت و دیدن واقعیتها ایجاد شود و فرد در ادامه واقعیات را نبیند و گذشت و فداکاری و سازش بیجا داشته باشد، معمولا تجربه نشان میدهد دراین سبک ازدواجها، نه فقط خواسته ها تامین نمی شود،  بلکه باید با نداشته های همسرنیزکنار بیایند و بعد از فروکش هیجان عشق احساس شکست می کند.

"آدمها برای ادامه زندگیشان بیشتر به عشق نیاز دارند تا شروع زندگی خود"

برخی افراد وقتی عاشق می شوند و برای انتخاب انجام شده ، بیش از حد پافشاری نموده و در مقابل خانواده می ایستند تا به خواسته خود برسند ، بعد از وصال، برای اینکه زیر سوال نروند و با سرزنش خانواده مواجه نشوند، بیشتر از دیگران مشکلات را نادیده گرفته و تحمل می کنند و سعی می کنند نمای خوبی از زندگی خود به دیگران نشان دهند. این موارد نکات مثبتی است که هر کسی با هر نوع ازدواج و انتخابی میتواند از آن بهره ببرد.

پس عشق و علاقه و موفقیت درازدواج و  زندگی مشترک ربطی به شیوه و نوع آشنایی یا ازدواج ندارد بلکه به نوع نگرش و عملکرد ، در مواجهه با واقعیات زندگی مشترک ربط دارد  .

 

معاونت دانشجویی فرهنگی،اداره مشاوره و سلامت روان (طبقه فوقانی سلف مرکزی)

تلفن:-۳۷۹۲۴۵۸۴ ۳۷۹۲۴۵۸۲-۳۷۹۲۴۵۸۵

دفتر مشاوره دانشکده پزشکی و پیرا پزشکی: ساختمان شماره ۳ (پزشکی اجتماعی) طبقه همکف . تلفن : ۳۷۹۲۸۱۳۵

 

آدرس سایت:

https://csa.mui.ac.ir/moshaver/term

تلگرام:

@mentallhealth_counseling

اینستاگرام:

Isf_university_mental_health