قابل توجه دانشجویان محترم ساکن خوابگاههای دانشجویی

دانشجویان محترم ساکن خوابگاههای دانشجویی با توجه به بازگشائی دانشگاهها از تاریخ  ۹۹/۰۳/۱۷  و نیاز به برنامه ریزی دقیق جهت اسکان دانشجویان موارد  بشرح ذیل به اطلاع می رسد:

 ۱- کلیه دانشجویان بجز افرادی که توسط معاونت آموزشی مستثنی شده اند ، طبق اطلاعیه قبلی تا پایان روز اداری یکشنیه ۹۹/۰۳/۱۱   ، نسبت به تخلیه اطاق خود اقدام نمایند.همچنین تخلیه اتاق بایستی شخصا و یا توسط نماینده تام الاختیار آن دانشجو انجام گیرد و در صورت عدم حضور دانشجو و یا نماینده وی ، اتاق دانشجویان از روز دوشنبه با حضور نماینده حوزه دانشجویی بر اساس ماده ۳۳ آیین نامه اسکان تخلیه گردیده و به انبار خوابگاه منتقل میگردد.

 

۲- دانشجویان مبتلا به کرونا و یا دانشجویانی که بستگان نزدیک مبتلا داشته و یا از بیماران کرونایی مراقبت می نموده اند ، به خوابگاه مراجعه ننمایند.

۳- دانشجویانی که پس از حضور در دانشگاه به بیماری کرونا مبتلا گردند ، در صورت تمایل به حضور در دانشگاه در محل قرنطینه مشخص شده ، توسط معاونت دانشجویی اسکان داده شده و در طول قرنطینه از خدمات مشابه با سایر دانشجویان برخوردار خواهند بود.

۴- توزیع ناهار در سلف سرویس دانشگاه  و نامی نو و با رعایت پروتکل بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و در ساعات بیشتر انجام خواهد شد.

۵- دانشجویان واجد شرایط نسبت به رزرو غذا از تاریخ ۹۹/۰۳/۱۷  و از طریق سامانه کالینان اقدام نمایند.