فراخوان تشکیل هیئت موسس انجمن های ورزشی همگانی و قهرمانی

به گزارش مفدا اصفهان در این فراخوان آمده است به منظور ایجاد ساز و کار تقویت نشاط و امید به آینده و تقویت تشکل های دانشجویی به منظور مشارکت دانشجویان در فعالیت های دانشگاهی و ترویج ورزش با تاکید بر ورزش همگانی و توسعه امکانات ورزشی دانشگاه، از کلیه دانشجویان دختر و پسر علاقمند به شرکت در انجمن های قهرمانی و همگانی ورزشی جهت تشکیل هیت موسس این انجمن ها دعوت به عمل می آید.

علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام به مدیریت تربیت بدنی مراجعه کنند  و یا با شماره تلفن ٣٧٩٢٣٣١٩ تماس بگیرند.