طی حکمی از سوی معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه؛ مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منصوب شد

به گزارش مفدا اصفهان، "دکتر سیدمحسن حسینی" معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی حکمی "راضیه کریمی" را به عنوان مدیر جدید فرهنگی و امور فوق برنامه این دانشگاه منصوب کرد.

"حفظ و ارتقاء باورها و ارزشهای فرهنگی اسلامی و ملی و گسترش فضای اخلاقی و معنوی در دانشگاه، شناسایی و توانمندسازی نیروهای فرهنگی زبده و علاقمند از بین دانشجویان و استادان دانشگاه، توسعه فعالیت های فرهنگی، هنری، قرآنی ، دینی، اجتماعی و سیاسی در سطوح استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه، افزایش مشارکت کانون ها و تشکل های دانشجویی و سازمان های مردم نهاد به منظور تحقق اهداف فرهنگی اجتماعی و تقویت ، تعمیق و نظارت بر فعالیتهای نشریات دانشگاه، انجمن های علمی و کانون های فرهنگی و حمایت عادلانه از آنها" بخشی از شرح وظایف ابلاغی به مدیر جدید فرهنگی این دانشگاه می باشد.