باید به شرایط زندگی کردن با کرونا عادت کنیم/ اصلاحات ساختاری و اصلاحات رفتاری چاره کار می باشد

به گزارش مفدا اصفهان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شرایط به وجود آمده از شیوع ویروس کرونا را در حداقل در نیم قرن اخیر بی سابقه خواند و گفت همه جامعه پزشکی کشور اعم از پزشکان، کادر درمانی و اجرایی و دانشجویان با تلاش جهادگونه خود در این مسیر درخشیدند. "دکتر چنگیز" اصلاحات ساختاری و نیز اصلاحات رفتاری را تنها راه ادامه دادن فعالیت های جامعه در این شرایط خواند و افزود به هر حال دیر یا زود باز هم با پیک بیماری مواجه خواهیم شد و باید بتوانیم در این شرایط با رعایت اصولی دستورالعمل ها به فعالیت های عمومی زندگی ادامه دهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تقدیر از فعالیت جهادی دانشجویان در ستاد مبارزه با کرونا و دیگر تشکل ها، با تحسین دغدغه و تلاش و یاری این دانشجویان در مسیر مبارزه با بیماری کرونا گفت: از دانشجوان عزیز دانشگاه علوم پزشکی می خواهم در این مسیر بتوانند با استفاده از تخصص خود، خدمات و کارهایی برای جامعه انجام دهند که قاعدتا این فعالیت ها از دانشجویان رشته های دیگر برنمی آید.

"دکتر سیدمحسن حسینی" معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه نیز در این جلسه با ارائه گزارش اقدامات این معاونت به خصوص اداره مشاوره در دوران مبارزه با بیماری کرونا گفت: دانشجویان علی الخصوص دانشجویان آسیب پذیر در این مسیر رها نشدند و کارشناسان دلسوز با تماس تلفنی با این عزیزان ضمن ارائه خدمات مشاوره ای، نقطه نظرات دانشجویان را در موارد مختف ثبت کردند. وی یاد وخاطره مرحوم داریوش اسماعیلی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی و عضو شوارای فرهنگی دانشگاه را که اسفندماه سال گذشته به رحمت ایزدی پیوست را گرامی داشت.

گفتنی است در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه مدیر فرهنگی دانشگاه، دبیر ستاد دانشجویی مبارزه با کرونا و مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه در سخنانی به ارائه گزارش این واحد ها در مسیر مبارزه با بیماری کرونا پرداختند.