سرپرست مرکز خدمات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منصوب شد

به گزارش مفدا اصفهان "دکتر سیدمحسن حسینی" معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی حکمی طی حکمی، "دکتر پژمان عقدک"  سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه را با حفظ سمت، به عنوان سرپرست مرکز خدمات سلامت دانشگاه منصوب کرد.

"مدیریت و برنامه ­ریزی اجرای خدمات گروه­ های سنی مطابق با بسته­ های خدمتی جهت دانشجویان و کارکنان ساکن دانشگاه، هماهنگی و اجرای طرح پایش سلامت دانشجویان در بدو ورود دانشجویان و برنامه ­ریزی و نظارت بر فرآیند نیازسنجی و آموزش ­های فردی و گروهی دانشجویان، دستیاران و گروه ­های هدف تحت پوشش مرکز براساس برنامه زمان­ بندی مدون"  بخشی از شرح وظایف ابلاغی به سرپرست مرکز خدمات سلامت دانشگاه می باشد