رئیس دانشگاه در جمع برگزیدگان دهمین المپیاد علمی: المپیاد یک فوق برنامه فاخر علمی است

به گزارش مفدا اصفهان دکتر طاهره چنگیز رئیس دانشگاه که در مراسم تجلیل از برگزیدگان دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور المپیاد را یک فوق برنامه فاخر علمی دانست و گفت اولین بردی که عاید شرکت‌کنندگان المپیاد خواهد شد، رشد و ارتقای روحیه‌ی علمی، تجربه و یادگیری است و بدون شک ارزش این مفاهیم بسیار بیشتر از مدال‌آوری است

در جریان برگزاری این مراسم که با حضور معاونین، رؤسای دانشکده‌ها، سرپرستان حیطه‌های شش گانه المپیاد، اساتید و تنی چند از اعضای هیأت علمی مدرس المپیاد در تالار زیتون EDC برگزارشده بود، دکتر یمانی مدیر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی نیز در سخنانی با اشاره به اقدامات اجرایی دانشگاه جهت برگزاری دهمین المپیاد علمی، چالش‌های برگزاری المپیاد را تشریح کرد و خواستار تعاملات بیشتر بین بخشی از جمله معاونت دانشجویی فرهنگی جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات به دانشجویان، در جریان برگزاری این رقابت ملی گردید.

در پایان این مراسم لوح سپاس به برگزیدگان این دوره از رقابت ملی اهدا گردید.