درگذشت دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

به گزراش مفدا اصفهان "شایان صالحی" یکی از اینترن های خوش اخلاق دانشکده پزشکی و فزند دکتر صالحی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و رئیس مرکز آموزشی درمانی فیض بود. در اتفاقی ناگوار پنجشنبه سوم بهمن ماه این دانشجوی دانشگاه به علت سکته قلب دار فانی را وداع گفت.

مجلس ترحیم مرحوم صالحی شنبه ۵ بهمن ماه در  مسجد المهدی خیابان مرداویج و یکشنبه ۶ بهمن ماه در حسینیه جواد الائمه چهارراه شکرشکن از ساعت ۹ الی ۱۱ صبح برگزار می شود.