جلسه هم اندیشی مدیران و کارشناسان تربیت بدنی دانشگاههای علوم پزشکی منطقه مرکزی برگزار شد

به گزارش مفدا اصفهان جلسه هم اندیشی مدیران تربیت بدنی منطقه مرکزی و کارشناسان به صورت ویدیو کنفرانس با حضور مدیر تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کارشناسان تربیت بدنی برگزار شد.

"دکتر جهانگیر کریمیان" مدیر تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این خصوص گفت: در این جلسه مقرر گردید مسابقات درون دانشگاهی در سطح منطقه ای و در رشته های دارت، روبیک، لیوان چینی به صورت آنلاین برگزار شود.

همچنین مصوب شد با توجه به عدم برگزاری مسابقات المپیاد همگانی توسط ستاد کرونا؛  به وزارتخانه پیشنهاد شود جهت ارتقا و بهسازی اماکن ورزشی و خوابگاههای دانشجویان بودجه ویژه اختصاص دهند. در این راستا اماکن و تاسیسات ورزشی نیمه کاره دانشگاهها بازدید و بودجه مورد نیاز به انها تخصیص داده شود.