جلسه شورای معاونین فرهنگی دانشجویی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد

به گزارش مفدا اصفهان در این جلسته "دکتر سیدمحسن حسینی" معاون دانشجویی فرهنگی با اشاره به شرایط خاص دانشگاه ها بعد از شیوع بیماری کرونا گفت: در ایام تعطیلات هم باید اموری مانند باز سازی خوابگاه ها را انجام دهیم و هم آمادگی لازم برای دوران بعد از تعطیلات داشته باشیم. وی افزود در این ایام اداره های مختلف معاونت دانشجویی با جدیت فعالیت های خود را ادامه داده و خللی در انجام وظایف واحدها ایجاد نشده است.

در ادامه مدیران فرهنگی، دانشجویی، تربیت بدنی و سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان به تشریح اقدامات واحد های خود در زمینه پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا پرداختند. همچنین در مورد نحوه عملکرد بعد از ایام تعطیلات بحث و تبادل نظر میان حضار جلسه صورت پذیرفت.