جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

به گزارش مفدا اصفهان در این جلسه در مورد رابطین نماز مراکز مختلف دانشگاه، وضعیت فیزیکی مساجد و نمازخانه های دانشکده ها و مراکز تابعه دانشگاه و راهکارهای ترویج برگزاری نماز جماعت بحث، تبادل نظر و تصمیم گیری صورت پذیرفت.