ثبت نام کانون ادبی سوتک

محل ثبت نام دفتر امور کانونها طبقه فوقانی تالار دکتر شریعتی تلفن ۷۹۲۲۲۸۷

پوستر تبلیغاتی