ثبت نام وام تحصیلی نیمسال دوم آغاز شد

به گزارش مفدا اصفهان دانشجویان متقاضی می توانند برای ثبت نام به پرتال رفاهی وزارت بهداشت به آدرس  http://portal.srd.ir مراجعه کنند.

گفتنی است بنا بر اعلام مدیریت امور رفاهی ارائه تعهد محظری برای دانشجویانی که در گذشته تعهد نداده اند، الزامی می باشد.