برنامه غذایی مهرماه سلف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام شد

به گزارش مفدا اصفهان بر اساس اعلام اداره تغذیه در صورت عدم وجود مواد اولیه در بازار، امکان تغییر در این برنامه وجود دارد. برنامه غذایی مهرماه دانشگاه را اینجا ببینید.