برنامه غذایی بهمن ماه سلف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام شد

به گزارش مفدا اصفهان بر اساس اعلام اداره تغذیه در صورت عدم وجود مواد اولیه در بازار، امکان تغییر در این برنامه وجود دارد.

جهت مشاهده اینجا را کلیک نمایید.