اخبار شورای انضباطی

 

مراسم تقدیر از اعضای شوراهای بدوی و تجدیدنظر انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در حاشیه برگزاری سیزدهمین جلسه شورای تجدیدنظر انضباطی دانشجویان که با حضور ریاست محترم دانشگاه و همچنین ریاست محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در محل دفتر ریاست برگزار گردید از اعضاء سابق و کنونی شوراهای بدوی و تجدید نظر انضباطی و کارکنان شاغل در شورا تقدیر به عمل آمد.

 

برگزاری کارگاه آشنایی با آئین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان

در این کارگاه که در تاریخ ۸ شهریور ماه ۹۵ در سالن هشت بهشت تالار دکتر علی شریعتی برگزار خواهد گردید،  کارشناسان آموزش و فرهنگی دانشکده ها با قوانین و نکات انضباطی مربوط به حوزه دانشکده ها آشنا خواهند شد. همچنین دستورالعمل اجرایی اوراق انضباطی نیز مجددا مرور خواهد شد.

برگزاری  چهاردهمین جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان

در تاریخ  ۱۸ فروردین ۹۵ جلسه شورای بدوی انضباطی با حضور رئیس و سایر اعضاء تشکیل گردید.در این جلسه ۵ کلاسه پرونده دانشجویان مورد رسیدگی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری یازدهمین جلسه شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان

یازدهمین جلسه شورای تجدیدنظر در تاریخ ۲۴ اسفند ۹۴ با حضور رئیس محترم دانشگاه در محل شورای انضباطی دانشجویان برگزار و در خصوص پرونده های ۵ نفر از دانشجویان تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری جلسه هفتم شورای بدوی انضباطی دانشجویان

ساعت ۱۱ روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۹۴ جلسه شورای بدوی انضباطی با حضور رئیس و سایر اعضاء تشکیل گردید.در این جلسه پرونده های ۴ نفر از دانشجویان مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.

افتتاح سامانه پیامکی شورای انضباطی دانشجویان

دانشجویان عزیز میتوانند پیشنهادات ،انتقادات ،گزارشها و یا هرگونه سئوال خود را از طریق سامانه پیامک شورای انضباطی به شماره ۳۰۰۰۷۰۳۰۳۰۵۰ اطلاع رسانی نمایند.