ثبت نام اردوی تفریحی یزد

بسمه تعالی

اردوی تفریحی یزد ویژه دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ رفت: ۳۰ فروردین ماه ۹۷

تاریخ برگشت:۳۱ فروردین ماه ۹۷

هزینه :۷۵۰۰۰۰ ریال

جهت اطلاع بیشتر و پرداخت هزینه به دفتر اداره فوق برنامه درساختمان شماره ۴ اتاق ۲۰۶ مراجعه و با شماره ۳۷۹۲۳۰۳۲  تماس حاصل فرمایید.