قابل توجه دانشجویان جدیدالورودمهر۹۷متقاضی خوابگاه

ضمن عرض تبریک موفقیت تحصیلی، توجه شما عزیزان را به نکات زیر جلب می نماییم.

۱. دانشجویان جدیدالورود دختر کلیه مقاطع متقاضی اسکان در خوابگاه بایستی بعد از ثبت نام اینترنتی دانشگاه  و اخذ شماره دانشجویی نسبت به تکمیل  و ارسال فرم درخواست سکونت در خوابگاه اقدام نمایند. جهت مشاهده وتکمیل فرم اینجا را کلیک نماییدکلیه متقاضیان واجد شرایط لازم است جهت استفاده از تسهیلات رفاهی نسبت به تنظیم فرم تعهد محضری در دفتر اسناد رسمی اقدام نموده و در زمان مراجعه آن را به اداره رفاه دانشجویان ارائه نمایند.جهت مشاهده وپرینت نمونه فرم تعهد محضری اینجا را کلیک نمایید.

دانشجویان جدیدالورود دختر ضروریست فرم اطلاعات عمومی دانشجو را چاپ نموده ،تکمیل و در زمان مراجعه به اداره امور خوابگاهها تحویل نمایید.

    تذکرات مهم:

*      دانشجویان متقاضی خوابگاه بعد از ثبت نام اینترنتی و در زمان مراجعه به دانشگاه (از تاریخ ۳۱ شهریورماه) با در دست داشتن سه قطعه عکس پشت نویسی شده،فرم تکمیل شده اطلاعات عمومی دانشجو وفرم تعهد محضری  به اداره امور خوابگاه ها واقع در ستاد مرکزی دانشگاه،ساختمان شماره ۴،طبقه همکف،اتاق ۱۰۵ مراجعه نمایند.

*      دانشجویانیکه در زمان مراجعه فرم تعهد محضری خود را ارائه ننمایند در الویت اسکان نمی باشند.

*      تکمیل فرم درخواست سکونت به منزله تعلق قطعی خوابگاه نمی باشد.

*      دانشجویان دوره پردیس بین الملل و میهمان مجاز به ثبت نام در این سامانه نمی باشند.

*      دانشجویان جابجایی،انتقالی وفاصله نزدیک(دانشجویانیکه محل سکونت آنها تا اصفهان کمتر از ۸۰کیلومتر باشد.)در الویت اسکان نمی باشند.

    ۲. دانشجویان جدیدالورود پسر کلیه مقاطع متقاضی اسکان در خوابگاه می توانند با مراجعه به  سایت   www.khabgahi.com  نسبت به ثبت نام خوابگاه خودگردان( شهیدهمت) اقدام نمایند.

شماره تماس مدیر خوابگاه خودگردان شهیدهمت:۰۹۱۳۱۷۰۵۶۰۶آقای ترکمانه