سفیران سلامت

 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

معاونت دانشجویی-فرهنگی

 

دانشجوی  عزیز

با سلام

فرم زیر جهت ثبت نام شما در سامانه سفیران سلامت می باشد لذا در پر کردن فیلدها دقت لازم را بعمل آورید.