previous pauseresume next

آموزش وتربیت یکی از اهداف مهم برگزاری اردوها است

مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در باره نحوه برگزاری اردوی امسال مشهد مقدس به خبرنگار مفدا اصفهان توضیحاتی ارائه نمود.

نظرات دانشجویان در نحوه مدیریت امور مربوط به دانشجویان بسیار موثر است

حسین اسماعیلی مدیر امور دانشجویی میزبانی مطلوب از دانشجویان را رسالت اصلی مجموعه تحت مدیریت خود می داند. خبرنگار اصفهان مفدا با وی گفت و گویی داشته است که مبحث تغذیه بخش اصلی آن را تشکیل می دهد

جلسه کمیته مرکزی نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی برگزار شد

جلسه کمیته مرکزی نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه در روز شنبه مورخ ۲۲/۱۰/۹۷ در تالار هنر و اندیشه معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.

احقاق حقوق دانشجویان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایم است

دکتر سید محسن حسینی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نشست آموزشی شوراهای انضباطی از دغدغه‌های خود در مورد حقوق دانشجویان به ایراد سخن پرداخت و گفت: احقاق حقوق دانشجویان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های من است

هدف نهایی ما بهبود دادرسی در جهت تامین بیشتر حقوق دانشجویان و دانشگاه است

خبرنگار مفدا اصفهان در حاشیه نشست آموزشی شورا های انضباطی دانشگاه های علوم پزشکی کشور گفت و گویی با دکتر وحید صرامی دبیر شورای مرکزی انضباطی کشور داشته است که متن آن را در زیر می خوانید.

نشست آموزشی شوراهای انضباطی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در اصفهان برگزار شد

نشست آموزشی شوراهای انضباطی ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی کشور، امروز یکشنبه ۲۳ دی ماه ۹۷ در تالار زیتون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

برگزاری جلسه سرپرست مرکز بهداشت دانشجویی و خانم دکتر انصاری با مدیران فرهنگی و دانشجویی، روز یکشنبه ۲۳ دیماه۹۷

جلسه سرپرست مرکز بهداشت دانشجویی و دکتر انصاری با مدیران فرهنگی و دانشجویی، در مورد نحوه اجرای طرح کمپینگ دانشجویی با موضوع "پیشگیری و درمان بیماری سالک در شهر ورزنه"، روز یکشنبه ۲۳ دیماه۹۷ برگزار گردید.

بازدید سرپرست مرکز بهداشت دانشجویی و کارشناس بهداشت محیط از سلف سرویس مرکزی:یکشنبه۱۶ دی ماه۹۷

سرپرست مرکز بهداشت دانشجویی به همراه کارشناس بهداشت محیط از سلف سرویس مرکزی در روز یکشنبه ۱۶ دی ماه۹۷ بازدید کردند.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت دانشجویی فرهنگی RSS