previous pauseresume next

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه» در روز شنبه ۹۷/۲/۲۲ در دانشکده داروسازی

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه» در روز شنبه ۹۷/۲/۲۲ در دانشکده داروسازی  برگزار گردید.

شرکت سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان در جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه

 شرکت سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان در جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه در روز شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۲

جلسه هم اندیشی و تبادل نظر سرپرست و کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان با مدیر و کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

جلسه هم اندیشی و تبادل نظر سرپرست و کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان با مدیر و کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۲/۲۴ برگزار گردید

برگزاری جلسه هم اندیشی و هماهنگی در خصوص مرکز جامع سلامت دانشجویان

جلسه هم اندیشی و هماهنگی روز یکشنبه ۹۷/۲/۲۳ در خصوص مرکز جامع سلامت دانشجویان با حضور معاون محترم دانشجویی جناب آقای دکتر حسینی ،معاون محترم بهداشتی جناب آقای دکتر حیدری ،رئیس محترم مرکز بهداشت شماره دو سرکار خانم دکتر ابوفاضلی،دکتر فروغی ، دکتر فریدفر سرپرست اداره مشاوره ومرکز جامع سلامت دانشجویان در محل مرکز بهداشت شماره دو برگزار گردید.

کارگاه آموزشی ویژه «همتایاران سلامت روان» توسط اداره مشاوره برگزار گردید.

کارگاه آموزشی ویژه «همتایاران سلامت روان» در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۲/۱۹ توسط اداره مشاوره با حضور آقای دکتر ابطحی و کلیه کارشناسان دفاتر مشاوره دانشکده ها در تالار شریعتی برگزار گردید.

کارگاه «فرمولهای شادکامی۲» در روز پنجشنبه ۹۷/۲/۲۰ توسط اداره مشاوره و سلامت روان در خوابگاه دکتر کرمانی و میلاد برگزار گردید.

به مناسبت هفته خوابگاه، کارگاه «فرمولهای شادکامی۲» در روز پنجشنبه ۹۷/۲/۲۰ در دفتر مشاوره خوابگاه دکتر کرمانی و میلاد با حضور سرکار خانم اسکندری (روان شناس بالینی خوابگاه) برگزار گردید.

جلسه هم اندیشی سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان با دبیر و کارشناس ستاد شاهد و ایثارگر و معاون مدیر امور آموزشی برگزار گردید.

جلسه هم اندیشی درخصوص مسایل و مشکلات دانشجویان ستاد شاهد و ایثارگر با حضور آقای دکتر فریدفر (سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان) ، آقای دکتر سهرابی (دبیر و کارشناس ستاد شاهد و ایثارگر)، آقای دکتر صادقی (معاون مدیر امور آموزشی)، خانمها: شریفیان و صالحی (کارشناسان اداره مشاوره) و آقای میرفندرسکی (کارشناس ستاد شاهد) در روز یک شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۳ در محل اداره مشاوره برگزار گردید.

برگزاری دومین دوره انتخابات دانشجویی شورای صنفی دانشکده ها

یک شنبه ۲۳ اردیبهشت انتخابات شورای صنفی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت دانشجویی فرهنگی RSS