previous pauseresume next

نشست اشاعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر

نشستی پیرامون شیوه های اشاعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور استاد ثابت پی پژوهشگر درامورفرهنگی و کارشناسان آمرمعروف یک شنبه ۱۴ مردادماه ساعت ۸ تا ۱۰ صبح در سالن اجتماعات معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار گردید.

نشست اصلاح سبک زندگی در مواجهه با بحران آب

نشست اصلاح سبک زندگی در مواجهه با بحران آب یکشنبه ۱۴مرداد در سالن جلسات معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

دومین جلسه کارگاه آموزشی ملاک های خانواده سالم

دومین کارگاه آموزشی ملاک های خانواده سالم به همت دفتر مشاوره و سلامت روان دانشکده پزشکی و پیراپزشکی چهاشنبه ۱۰ مرداد ماه در سالن دکتر نفیسی پور برگزار شد.

جلسه هسته پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی

به همت اداره مشاوره و سلامت روان ومعاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی شنبه ۱۳ مرداد ماه جلسه هسته پیشرفت تحصیلی دانشجویان در سالن شورای دانشکده برگزار گردید.

فعال نشریاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛ رسالت دانشجو فعالیت فرهنگی در کنار تحصیل است

مدیر مسئوول نشریه «سلاله» معتقد است: رسالت دانشجو فعالیت فرهنگی در کنار تحصیل است و دانشجو باید در کنار تحصیل با فعالیت فرهنگی آماده ورود به جامعه شود.

انتخاب دو نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درچهارمین دوره انتخابات خانه نشریات دانشجویی

برگزیدگان چهارمین انتخابات خانه نشریات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی به تفکیک مناطق دهگانه مشخص گردید.

بررسی مشکلات دانشجویان و برنامه ریزی برای دانشجویان نخبه رشته پزشکی

به همت اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جلسه بررسی مشکلات دانشجویان و برنامه ریزی برای دانشجویان نخبه رشته پزشکی برگزار شد.

کارگاه آموزشی ملاک های خانواده سالم

کارگاه آموزشی ملاک های خانواده سالم به همت اداره مشاوره و سلامت روان دانشکده پزشکی و پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت دانشجویی فرهنگی RSS