previous pauseresume next

کارگاه ملاک های روابط سالم در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

کارگاه ملاک های روابط سالم در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی در روز دوشنبه سوم اردیبهشت با حضور آقای دکتر علیرضا ترکان برگزار گردید.

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه»

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه» در روز یکشنبه دوم اردیبهشت در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی  با حضور آقای دکتر علی بیک برگزار گردید.

کارگاه های «مهارت های پایه و ضروری مطالعه »

کارگاه های «مهارت های پایه و ضروری مطالعه » در کلیه دانشکده ها طبق زمان بندی از روز یکشنبه مورخ ۲۶فروردین ماه ۹۷ شروع گردیده و تا  روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۷ برگزار خواهد شد.

کارگاه تخصصی کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان

کارگاه تخصصی کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان در روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۹۷ در تالار هشت بهشت برگزار گردید.

اردوی دو روزه تفریحی گردشگری یزد

اردوی دو روزه تفریحی گردشگری یزد ویژه دانشجویان پسر از تاریخ ۶ لغایت ۷ اردیبهشت ماه ۹۷  محل حرکت از خوابگاه شهید خرازی ساعت ۷ صبح ، زمان ثبت نام از تاریخ ۲ اردیبهشت ماه تا تکمیل ظرفیت(۴۰ نفر) مکان ثبت نام ساختمان شماره ۴ طبقه اول اتاق ۲۰۶ ،هزینه ثبت نام ۷۵۰۰۰ تومان می باشد.

اردوی تفریحی گردشگری کاشان

اردوی یک روزه تفریحی گردشگری کاشان ویژه دانشجویان دختر در تاریخ ۶  اردیبهشت ماه ، محل حرکت از خوابگاه کرمانی ساعت ۷ صبح زمان ثبت نام از تاریخ ۲ اردیبهشت ماه تا تکمیل ظرفیت(۴۰ نفر) مکان ثبت نام ساختمان شماره ۴ طبقه اول اتاق ۲۰۶ ،هزینه ثبت نام ۳۰۰۰۰ تومان می باشد.

 

اردوی دو روزه تفریحی گردشگری شیراز

اردوی دو روزه تفریحی گردشگری شیراز ویژه دانشجویان دختر ساکن اصفهان از تاریخ ۶ لغایت ۷ اردیبهشت محل حرکت از تالار شریعتی ۶ صبح زمان ثبت نام از تاریخ ۲ اردیبهشت ماه تا تکمیل ظرفیت(۴۰ نفر) مکان ثبت نام ساختمان شماره ۴ طبقه اول اتاق ۲۰۶ ،هزینه ثبت نام ۷۵۰۰۰ تومان می باشد.

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه»

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه» در روز شنبه مورخ ۱ اردیبهشت ماه ۹۷ در دانشکده پرستاری و مامایی  با حضور آقای دکتر علی بیک برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت دانشجویی فرهنگی RSS