previous pauseresume next

جلسه سرپرست و کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان

جلسه سرپرست و کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان در روز دوشنبه ۹۷/۲/۱۷ برگزار گردید.

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه»

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه» در روز یکشنبه ۹۷/۲/۱۶ در دانشکده بهداشت و تغذیه برگزار گردید.

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه»

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه» در روز شنبه ۹۷/۲/۱۵ در دانشکده دندانپزشکی  برگزار گردید.

جلسه هم اندیشی و تبادل نظر سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان

جلسه هم اندیشی و تبادل نظر سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان با ریاست دانشکده پزشکی و پیراپزشکی در روز شنبه مورخ ۹۷/۲/۱۵ برگزار گردید.

اردوی تفریحی شهر رویاها

به همت مدیریت فرهنگی و بمناسبت هفته خوابگاهها  در روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه  اردوی یکروزه شهر رویاها با حضور دانشجویان دختر خوابگاه های کرمانی ، میلاد و سیدالشهدا برگزار گردید.

کارگاه آموزشی «فرمولهای شادکامی»روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۱۰ در خوابگاه دکتر کرمانی و میلاد برگزار گردید.

کارگاه آموزشی «فرمولهای شادکامی» روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۱۰ در خوابگاه دکتر کرمانی و میلاد در محل دفتر راهنمایی و مشاوره با حضور سرکار خانم اسکندری روان شناس بالینی خوابگاه برگزار گردید.

برگزاری جلسه هم اندیشی و هماهنگی سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان

جلسه هم اندیشی و هماهنگی سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان با مسئولین دانشکده داروسازی در روز دوشنبه  مورخ ۹۷/۲/۱۰ برگزار گردید.

جلسه بحث و تبادل نظر سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان با رییس دانشکده توانبخشی

جلسه بحث و تبادل نظر سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان با رییس دانشکده توانبخشی در روز یکشنبه  مورخ ۹۷/۲/۹ برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت دانشجویی فرهنگی RSS