previous pauseresume next

کارگاه آموزش اطفاءحریق ویژه برگزار شد

کارگاه آمورش تئوری و عملی اطفاء حریق دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷ با حضور کارکنان و دانشجویان خوابگاهی برگزار شد.

معاون فرهنگی دانشجویی در نشست نمایندگان شورای صنفی : باید شرایط کلی کشور را در انتظارات خود مد نظر قرار دهیم

عصر یکشنبه ۱۲ اسفند ماه دفتر معاون دانشجویی فرهنگی شاهد یکی از جلسات پر مطالبه نمایندگان شوراهای صنفی دانشجویی دانشگاه با مدیران معاونت دانشجویی بود.

نتایج کاروان دانشگاه در روز اول مسابقات ورزش های همگانی

صعود از گروه مرگ تیم فوتبال روی میز، کسب یک مدال نقره در فریز بی و پیروزی های درخشان تیم داژبال از نتایج کاروان ورزشی دانشگاه در روز اول مسابقات ورزش های همگانی دانشجویان پسر دانشگاه های علوم پزشکی کشور بود

بدرقه کاروان ورزشکاران ورزش های همگانی دانشگاه

مراسم بدرقه ورزشکاران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به چهارمین المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان دانشجویان پسر با حضور دکتر حسینی معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه و دکتر کریمیان مدیر تربیت بدنی برگزار شد

جلسه کمیته مدیریت بحران معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار شد

آخرین جلسه کمیته مدیریت بحران معاونت دانشجویی فرهنگی در سال ۹۷ در دفتر معاون دانشجویی فرهنگی برگزار شد

دانشجویان ورزشکار پسر، آماده برای خلق افتخاری دیگر

تیم های ورزش های همگانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان این روزها سخت تمرین می کنند تا در چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر افتخاری مجدد کسب کند

برگزاری کارگاه آموزشی "همسری کردن با روش مادرانه" توسط دفتر مشاوره و سلامت روان دانشکده پرستاری و مامایی

کارگاه آموزشی "همسری کردن با روش مادرانه" روز دوشنبه مورخ ۶ اسفند ۹۷ توسط دفتر مشاوره و سلامت روان دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی "تعهد در زندگی زناشویی" توسط دفتر مشاوره و سلامت روان دانشکده پرستاری و مامایی

کارگاه آموزشی "تعهد در زندگی زناشویی"، روز شنبه مورخ ۴ اسفند ۹۷ توسط دفتر مشاوره و سلامت روان دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت دانشجویی فرهنگی RSS