previous pauseresume next

کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی و سبک زندگی سالم »

به مناسبت هفته خوابگاه ، کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی و سبک زندگی سالم » روز سه شنبه مورخ ۲۵/۲/۹۷ در نمازخانه خوابگاه سیدالشهداء برگزار گردید.

کارگاه آموزشی «مهارت های ارتباطی و سبک زندگی سالم

به مناسبت هفته خوابگاه ، کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی و سبک زندگی سالم » روز سه شنبه مورخ ۲۵/۲/۹۷ در دفتر مشاوره خوابگاه دکتر کرمانی و میلاد برگزار گردید.

کارگاه آموزشی «مهارت های ارتباطی و سبک زندگی سالم

به مناسبت هفته خوابگاه ، کارگاه آموزشی «مهارت های ارتباطی و سبک زندگی سالم » روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۲/۲۰ در دفتر مشاوره خوابگاه شهید میرباقری با حضور سرکار خانم وکیل زاده برگزار گردید.

کلاس آموزش اطفاء حریق به مناسبت هفته خوابگاه

کلاس آموزش اطفاء حریق با هدف آموزش و آمادگی دانشجویان و کارکنان خوابگاه های دانشجویی به همت مدیریت دانشجویی برگزار گردید.

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه» در روز شنبه ۹۷/۲/۲۲ در دانشکده داروسازی

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه» در روز شنبه ۹۷/۲/۲۲ در دانشکده داروسازی  برگزار گردید.

شرکت سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان در جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه

 شرکت سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان در جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه در روز شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۲

جلسه هم اندیشی و تبادل نظر سرپرست و کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان با مدیر و کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

جلسه هم اندیشی و تبادل نظر سرپرست و کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان با مدیر و کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۲/۲۴ برگزار گردید

برگزاری جلسه هم اندیشی و هماهنگی در خصوص مرکز جامع سلامت دانشجویان

جلسه هم اندیشی و هماهنگی روز یکشنبه ۹۷/۲/۲۳ در خصوص مرکز جامع سلامت دانشجویان با حضور معاون محترم دانشجویی جناب آقای دکتر حسینی ،معاون محترم بهداشتی جناب آقای دکتر حیدری ،رئیس محترم مرکز بهداشت شماره دو سرکار خانم دکتر ابوفاضلی،دکتر فروغی ، دکتر فریدفر سرپرست اداره مشاوره ومرکز جامع سلامت دانشجویان در محل مرکز بهداشت شماره دو برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت دانشجویی فرهنگی RSS