previous pauseresume next

کارگاه آموزشی « تعامل روان شناسی و توانبخشی»

کارگاه آموزشی « تعامل روان شناسی و توانبخشی» در روزهای شنبه ۲۹، یکشنبه ۳۰ اردیبهشت و سه شنبه ۱ خرداد در دانشکده توانبخشی برگزار گردید.

بلیط تخفیف مرکز فرهنگی تفریحی سپاهان ویژه دانشجویان در ماه مبارک رمضان

به همت اداره فوق برنامه مدیریت فرهنگی وشرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان در ماه رمضان ارائه می گردد.با توجه به تفاهم بعمل آمده بین معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان، دانشجویان می توانند در ایام ماه مبارک رمضان از اوقات تفریحی(تله کابین –تله سیژ- بولینگ – شهر رویاها ) با تخفیف ویژه استفاده نمایند. جهت اطلاع تهیه بلیط به معاونت فرهنگی دانشجویی (ساختمان شماره ۴) طبقه اول اتاق ۲۰۶ اداره فوق برنامه مراجعه نمایند.

جلسه نحوه پیگیری وضعیت تحصیلی دانشجویان دارای افت تحصیلی

جلسه نحوه پیگیری وضعیت تحصیلی دانشجویان دارای افت تحصیلی در روز سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۵ در دانشکده داروسازی برگزار  گردید.

دومین جلسه اساتید مشاور دانشکده دندانپزشکی

دومین جلسه اساتید مشاور دانشکده دندانپزشکی در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۲/۲۶ با حضور آقای دکتر علی بیک  برگزار گردید.

جلسه کمیته مداخله در رفتارهای خودآسیب رسان

جلسه کمیته مداخله در رفتارهای خودآسیب رسان در روز یکشنبه مورخ ۹۷/۲/۳۰ در محل اداره مشاوره و سلامت روان با حضور معاون دانشجویی فرهنگی برگزار گردید.

نشست معاون دانشجویی فرهنگی با سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان و مرکز بهداشت

نشست معاون دانشجویی فرهنگی با سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان و مرکز بهداشت در روز شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۹ برگزار گردید.

، کارگاه آموزشی «تاب آوری و مسئولیت پذیری فردی»

به مناسبت هفته خوابگاه ، کارگاه آموزشی «تاب آوری و مسئولیت پذیری فردی» روز سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۵  در نمازخانه خوابگاه جی برگزار گردید.

کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی و سبک زندگی سالم »

به مناسبت هفته خوابگاه ، کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی و سبک زندگی سالم » روز سه شنبه مورخ ۲۵/۲/۹۷ در نمازخانه خوابگاه سیدالشهداء برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت دانشجویی فرهنگی RSS