مرکز راهنمایی و مشاوره

دکتر جلیل فرید فر

سرپرست مركز راهنمائي ومشاوره

email: moshaver@mui.ac.ir این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

تلفن : ۹۰۳۵

فرهاد صبوري

كارشناس مركز راهنمائي ومشاوره

email: moshaver@mui.ac.ir این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

تلفن : ۹۰۳۵

سودابه شريفيان

كارشناس مركز راهنمائي ومشاوره

تلفن : ۹۰۳۵

دکترسید نعمت ا...ابطحی

كارشناس مركز راهنمائي ومشاوره

تلفن : ۹۰۳۵

 

دکترحمید نصیری

كارشناس مركز راهنمائي ومشاوره

تلفن : ۹۰۳۵

 

دکترمرتضی علی بیک

كارشناس مركز راهنمائي ومشاوره

تلفن : ۹۰۳۵

دکترحامدقاسمی

كارشناس مركز راهنمائي ومشاوره

تلفن : ۹۰۳۵

 

امین زیرک باش

كارشناس مركز راهنمائي ومشاوره

تلفن : ۹۰۳۵

نسرين صرافان

مشاورمركز راهنمائي ومشاوره

تلفن : ۹۰۳۵

پروين عابدي

مشاور مركز راهنمائي ومشاوره

تلفن : ۹۰۳۵

بتول صالحی

كارشناس ارشد مركز راهنمائي ومشاوره

تلفن : ۹۰۳۵