اخبار مشاوره

چهارمین نشست تخصصی زوج درمانی ویژه پرسنل اداره مشاوره وسلامت روان

چهارمین نشست تخصصی زوج درمانی ویژه پرسنل اداره مشاوره وسلامت روان در روز سه شنبه ۲۷ شهریور ۹۷ برگزار گردید.

جلسه بحث و تبادل نظر سرپرست و کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان

جلسه بحث و تبادل نظر سرپرست و کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان در روز سه شنبه ۲۷ شهریور ۹۷ برگزار گردید

پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری اداره مشاوره و سلامت روان

پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری اداره مشاوره و سلامت روان در روز یکشنبه ۲۵ شهریور ۹۷ برگزار گردید.

کارگاه تخصصی زوج درمانی ویژه پرسنل اداره مشاوره و سلامت روان

کارگاه تخصصی زوج درمانی ویژه پرسنل اداره مشاوره و سلامت روان در روز سه شنبه ۲۰ شهریور ماه ۹۷ برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره