اخبار مشاوره

جلسه بحث و تبادل نظر سرپرست، مشاورین و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان

جلسه بحث و تبادل نظر سرپرست، مشاورین و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان در روز دوشنبه مورخ  ۹۷/۴/۴ برگزار گردید.

جلسه اعضای کمیته تعامل با دانشجویان آسیب پذیر روانی

جلسه اعضای کمیته تعامل با دانشجویان آسیب پذیر روانی روز سه شنبه مورخ ۹۷/۳/۲۹ در محل اداره مشاوره و سلامت روان برگزار گردید.

جلسه هم اندیشی مدیریت فرهنگی و مدیریت مشاوره و سلامت روان

 جلسه هم اندیشی مدیریت فرهنگی و مدیریت مشاوره و سلامت روان در روز سه شنبه مورخ ۹۷/۳/۲۹ برگزار گردید.

جلسه هماهنگی اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان

جلسه هماهنگی اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان با کارشناس اداره فرهنگی حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی در روز سه شنبه ۹۷/۳/۲۲ برگزار گردید

جلسه شورای سیاستگذاری اداره مشاوره و سلامت روان

جلسه شورای سیاستگذاری اداره مشاوره و سلامت روان در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۳/۹ برگزار گردید.

کارگاه تخصصی کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان

کارگاه تخصصی کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان در روز یکشنبه ۶ خردادماه ۹۷ با حضور آقای دکتر نصیری برگزار گردید.

کارگاه آموزشی «تاب آوری و مسئولیت پذیری فردی»

به مناسبت هفته خوابگاه ، کارگاه آموزشی «تاب آوری و مسئولیت پذیری فردی» توسط اداره مشاوره و سلامت روان در روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۲/۲۰  در خوابگاه شهید همت برگزار گردید.

کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی و سبک زندگی سالم »

به مناسبت هفته خوابگاه ، کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی و سبک زندگی سالم » توسط اداره مشاوره و سلامت روان در روز چهار شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۶ در نمازخانه خوابگاه دانش برگزار گردید.

کارگاه آموزشی « تعامل روان شناسی و توانبخشی»

کارگاه آموزشی « تعامل روان شناسی و توانبخشی» در روزهای شنبه ۲۹، یکشنبه ۳۰ اردیبهشت و سه شنبه ۱ خرداد در دانشکده توانبخشی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره