اخبار مشاوره

جلسه سرپرست و کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان

جلسه سرپرست و کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان در روز دوشنبه ۹۷/۲/۱۷ برگزار گردید.

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه»

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه» در روز یکشنبه ۹۷/۲/۱۶ در دانشکده بهداشت و تغذیه برگزار گردید.

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه»

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه» در روز شنبه ۹۷/۲/۱۵ در دانشکده دندانپزشکی  برگزار گردید.

جلسه هم اندیشی و تبادل نظر سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان

جلسه هم اندیشی و تبادل نظر سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان با ریاست دانشکده پزشکی و پیراپزشکی در روز شنبه مورخ ۹۷/۲/۱۵ برگزار گردید.

کارگاه آموزشی «فرمولهای شادکامی»روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۱۰ در خوابگاه دکتر کرمانی و میلاد برگزار گردید.

کارگاه آموزشی «فرمولهای شادکامی» روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۱۰ در خوابگاه دکتر کرمانی و میلاد در محل دفتر راهنمایی و مشاوره با حضور سرکار خانم اسکندری روان شناس بالینی خوابگاه برگزار گردید.

برگزاری جلسه هم اندیشی و هماهنگی سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان

جلسه هم اندیشی و هماهنگی سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان با مسئولین دانشکده داروسازی در روز دوشنبه  مورخ ۹۷/۲/۱۰ برگزار گردید.

جلسه بحث و تبادل نظر سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان با رییس دانشکده توانبخشی

جلسه بحث و تبادل نظر سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان با رییس دانشکده توانبخشی در روز یکشنبه  مورخ ۹۷/۲/۹ برگزار گردید.

برگزاری جلسه دوم کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه»

برگزاری جلسه دوم کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه» در روز یکشنبه نهم اردیبهشت در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی  برگزار گردید

جلسه شورای سیاستگذاری اداره مشاوره و سلامت روان

جلسه شورای سیاستگذاری اداره مشاوره و سلامت روان در روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت برگزار گردید.

جلسه اساتید مشاور دانشکده دندانپزشکی

جلسه اساتید مشاور دانشکده دندانپزشکی در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۲/۵ در محل دفتر سرپرست اساتید مشاور برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره