اخبار مشاوره

، کارگاه آموزشی «تاب آوری و مسئولیت پذیری فردی»

به مناسبت هفته خوابگاه ، کارگاه آموزشی «تاب آوری و مسئولیت پذیری فردی» روز سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۵  در نمازخانه خوابگاه جی برگزار گردید.

کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی و سبک زندگی سالم »

به مناسبت هفته خوابگاه ، کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی و سبک زندگی سالم » روز سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۵ در نمازخانه خوابگاه شهیدخرازی و ردانی برگزار گردید.

کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی و سبک زندگی سالم »

به مناسبت هفته خوابگاه ، کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی و سبک زندگی سالم » روز سه شنبه مورخ ۲۵/۲/۹۷ در نمازخانه خوابگاه سیدالشهداء برگزار گردید.

کارگاه آموزشی «مهارت های ارتباطی و سبک زندگی سالم

به مناسبت هفته خوابگاه ، کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی و سبک زندگی سالم » روز سه شنبه مورخ ۲۵/۲/۹۷ در دفتر مشاوره خوابگاه دکتر کرمانی و میلاد برگزار گردید.

کارگاه آموزشی «مهارت های ارتباطی و سبک زندگی سالم

به مناسبت هفته خوابگاه ، کارگاه آموزشی «مهارت های ارتباطی و سبک زندگی سالم » روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۲/۲۰ در دفتر مشاوره خوابگاه شهید میرباقری با حضور سرکار خانم وکیل زاده برگزار گردید.

کارگاه آموزشی ویژه «همتایاران سلامت روان» توسط اداره مشاوره برگزار گردید.

کارگاه آموزشی ویژه «همتایاران سلامت روان» در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۲/۱۹ توسط اداره مشاوره با حضور آقای دکتر ابطحی و کلیه کارشناسان دفاتر مشاوره دانشکده ها در تالار شریعتی برگزار گردید.

کارگاه «فرمولهای شادکامی۲» در روز پنجشنبه ۹۷/۲/۲۰ توسط اداره مشاوره و سلامت روان در خوابگاه دکتر کرمانی و میلاد برگزار گردید.

به مناسبت هفته خوابگاه، کارگاه «فرمولهای شادکامی۲» در روز پنجشنبه ۹۷/۲/۲۰ در دفتر مشاوره خوابگاه دکتر کرمانی و میلاد با حضور سرکار خانم اسکندری (روان شناس بالینی خوابگاه) برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره