اخبار مشاوره

برگزاری سمیتئاتر "چالشهای دوران دانشجویی"

سمیتئاتر "چالشهای دوران دانشجویی" برنامه مشترک اداره مشاوره و امور فرهنگی روز دوشنبه ۲۸ آبان ماه  در تالار شریعتی برگزار گردید.

شرکت سرپرست اداره مشاوره وسلامت روان در جلسه شورای پزشکی دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقالی

شرکت سرپرست اداره مشاوره وسلامت روان در جلسه شورای پزشکی دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقالی در روز یکشنبه۲۹ آبان ماه ۹۷ در مکان اتاق شورای حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
 

برگزاری کارگاه آموزشی " دانشجو، امید و سبک زندگی" توسط دفتر مشاوره دانشکده پرستاری و مامایی

کارگاه آموزشی " دانشجو، امید و سبک زندگی" توسط دفتر مشاوره دانشکده پرستاری و مامایی، با حضور آقای دکتر قاسمی روز شنبه ۲۶ آبان ۹۷ در تالار اندیشه این دانشکده برگزار گردید.
 

برگزاری نمایشگاه "پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر" توسط اداره مشاوره و سلامت روان

نمایشگاه "پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر" توسط اداره مشاوره و سلامت روان از روز یکشنبه ۲۷ لغایت چهارشنبه ۳۰ آبان ماه ۹۷  در تالار دکتر شریعتی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره