اخبار مشاوره

برگزاری جلسه مشاوره گروهی باعنوان "اضطراب امتحان" توسط اداره مشاوره و سلامت روان

مشاوره گروهی باعنوان "اضطراب امتحان" توسط اداره مشاوره و سلامت روان روز سه شنبه ۴ دیماه ۹۷ در ساختمان پزشکی اجتماعی برگزار گردید.

برگزاری دومین جلسه کارگاه آموزشی « نگاه ویژه به ازدواج» توسط دفتر مشاوره و سلامت روان دانشکده پرستاری و مامایی در روز دوشنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۹۷

دومین جلسه کارگاه آموزشی « نگاه ویژه به ازدواج»  روز دوشنبه  ۲۶ آذرماه ۱۳۹۷ توسط دفتر مشاوره و سلامت روان دانشکده پرستاری و مامایی  با حضور ۱۷ نفر از دانشجویان در سالن معرفت این دانشکده برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره