اخبار مشاوره

جلسه هسته پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی

به همت اداره مشاوره و سلامت روان ومعاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی شنبه ۱۳ مرداد ماه جلسه هسته پیشرفت تحصیلی دانشجویان در سالن شورای دانشکده برگزار گردید.

بررسی مشکلات دانشجویان و برنامه ریزی برای دانشجویان نخبه رشته پزشکی

به همت اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جلسه بررسی مشکلات دانشجویان و برنامه ریزی برای دانشجویان نخبه رشته پزشکی برگزار شد.

کارگاه آموزشی ملاک های خانواده سالم

کارگاه آموزشی ملاک های خانواده سالم به همت اداره مشاوره و سلامت روان دانشکده پزشکی و پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

نشست سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان با مسئولین شب خوابگاه های دختران

اولین نشست اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان با مسئولین شب خوابگاه های دختران یکشنبه ۱۷ تیر ماه در سالن هشت بهشت تالار دکتر شریعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.

جلسه تبادل نظر سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان

به همت اداره مشاوره و سلامت روان روز چهارشنبه ۱۳ تیر در سالن هشت بهشت تالار دکتر شریعتی دانشگاه برگزار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.

جلسه هسته پیشرفت تحصیلی دانشکده دندانپزشکی

به همت اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اولین جلسه هسته پیشرفت تحصیلی دانشکده دندانپزشکی با حضور کارشناسان آن مرکز برگزار گردید.

جلسه بحث و تبادل نظر سرپرست، مشاورین و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان

جلسه بحث و تبادل نظر سرپرست، مشاورین و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان در روز دوشنبه مورخ  ۹۷/۴/۴ برگزار گردید.

جلسه اعضای کمیته تعامل با دانشجویان آسیب پذیر روانی

جلسه اعضای کمیته تعامل با دانشجویان آسیب پذیر روانی روز سه شنبه مورخ ۹۷/۳/۲۹ در محل اداره مشاوره و سلامت روان برگزار گردید.

جلسه هم اندیشی مدیریت فرهنگی و مدیریت مشاوره و سلامت روان

 جلسه هم اندیشی مدیریت فرهنگی و مدیریت مشاوره و سلامت روان در روز سه شنبه مورخ ۹۷/۳/۲۹ برگزار گردید.

جلسه هماهنگی اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان

جلسه هماهنگی اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان با کارشناس اداره فرهنگی حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی در روز سه شنبه ۹۷/۳/۲۲ برگزار گردید

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره