اخبار مشاوره

برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری اداره مشاوره و سلامت روان

ششمین جلسه شورای سیاستگذاری اداره مشاوره و سلامت روان روز یکشنبه مورخ ۷ بهمن ۹۷ با حضور اعضا تشکیل شد.

نشست سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره با مسئول واحد توانمندسازی اساتید، سه شنبه ۱۸ دیماه ۹۷

نشست سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره با مسئول واحد توانمندسازی اساتید در خصوص کارگاه های ویژه اساتید مشاور تحصیلی، روز سه شنبه ۱۸ دیماه ۹۷ انجام شد.

برگزاری چهارمین جلسه کارگاه "نگاه ویژه به ازدواج" توسط دفتر مشاوره و سلامت روان دانشکده پرستاری و مامایی

چهارمین جلسه کارگاه "نگاه ویژه به ازدواج" در روز شنبه  مورخ۸ دیماه۹۷ توسط دفتر مشاوره و سلامت روان دانشکده پرستاری و مامایی در تالار اندیشه برگزار گردید.

برگزاری سومین کارگاه "نگاه ویژه به ازدواج" توسط دفتر مشاوره و سلامت روان دانشکده پرستاری و مامایی

سومین کارگاه "نگاه ویژه به ازدواج" در روز شنبه اول دیماه۹۷ توسط دفتر مشاوره و سلامت روان دانشکده پرستاری و مامایی در تالار اندیشه برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره